Reglementen

De regels voor het organiseren van evenementen worden steeds strenger. Om een evenement goed te laten verlopen is een reglement dan ook noodzakelijk. Hierbij onze regels:

  • Deelnames aan de activiteiten op Koningsdag zijn geheel voor eigen risico.
  • Het is voor  jongeren tot 18 jaar verboden om alcohol te drinken. Wie eraan meewerkt dat jongeren alcohol krijgen die ze zelf niet mogen kopen is zelfs strafbaar. Signaleert u alcoholmisbruik door of voor jongeren ? Maak er melding van bij de organisatie.
  • Hulpverleners, zoals politie, beveiligers, EHBO, mogen nooit gehinderd worden bij de hulpverlening. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat deze mensen ruim baan krijgen wanneer zij hun werk doen.
  • Bezoekers dienen zich te houden aan aanwijzingen van de organisatie. Indien zij hinder of gevaar opleveren heeft de organisatie het recht hen te verzoeken te verplaatsen of weg te gaan.
  • Stichting Feestcomité Eemnes is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit door omstandigheden van buitenaf, door derden of voor meerkosten.
  • Stichting Feestcomité Eemnes is niet aansprakelijk voor schade door: zakkenrollen, diefstal, beroving of door opgelopen lichamelijke letselschade van bezoekers bij alle evenementen van Stichting Feestcomité Eemnes.