Reglementen

De regels voor het organiseren van evenementen worden steeds strenger. Om een evenement goed te laten verlopen is een reglement dan ook noodzakelijk. Hierbij onze regels:

  • Deelnames aan de activiteiten op Koningsdag zijn geheel voor eigen risico.
  • Het is voor  jongeren tot 18 jaar verboden om alcohol te drinken. Wie eraan meewerkt dat jongeren alcohol krijgen die ze zelf niet mogen kopen is zelfs strafbaar. Signaleer je alcoholmisbruik door of voor jongeren ? Maak er melding van bij de organisatie.
  • Hulpverleners, zoals politie, beveiligers, EHBO, mogen nooit gehinderd worden bij de hulpverlening. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat deze mensen ruim baan krijgen wanneer zij hun werk doen.
  • Bezoekers dienen zich te houden aan aanwijzingen van de organisatie. Indien zij hinder of gevaar opleveren heeft de organisatie het recht hen te verzoeken te verplaatsen of weg te gaan.
  • Stichting Feestcomité Eemnes is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit door omstandigheden van buitenaf, door derden of voor meerkosten.
  • Stichting Feestcomité Eemnes is niet aansprakelijk voor schade door: zakkenrollen, diefstal, beroving of door opgelopen lichamelijke letselschade van bezoekers bij alle evenementen van Stichting Feestcomité Eemnes.