Zwarte markt en jeugdmarkt

Jeugdmarkt
Kinderen en jongeren onder de 16 jaar kunnen meedoen aan de Jeugdmarkt. Opgeven vooraf is niet nodig, maar plaatsnemen achter de belijning is verplicht in verband met de hulpdiensten die er mogelijk door moeten. Het is verboden om etenswaar en drank te verkopen. De jeugdmarkt duurt ongeveer tot 13:00 uur.

Zwarte Markt

Zoals elk jaar zal ook dit jaar de Zwarte Markt in het dorpscentrum plaatsvinden. Op deze markt heerst altijd een gezellige sfeer en om dat zo te houden willen wij erop blijven toezien dat de markt blijft waarvoor ze bedoeld is: het verkopen van overtollige of zelfgemaakte spulletjes en het promoten van verenigingen enz. Wat we niet willen is het organiseren van een commerciële markt met fabrieksartikelen en eet-en drinkwaren.

Hierbij de regels van de Eemnesser Zwarte markt :

  • Het is niet toegestaan om etenswaar of drank te verkopen tenzij na overleg met en toestemming van het Feestcomité; Geen verkoop van nieuwe (fabrieks)goederen. Voor Eemnesser verenigingen e.d. kan eventueel een uitzondering worden gemaakt in overleg met, en na toestemming van het Feestcomité;

    Deelnemers aan de Zwarte Markt moeten uit Eemnes afkomstig zijn. De kraamverhuur gaat alleen per hele kraam en kost €30,-.  Aanmelden kan tot 21 april via de email: info@feestcomite-eemnes.nl;

    Vermeld in deze mail je naam en het aantal gewenste kramen. Je kunt een voorkeursplek opgeven, maar dit geeft geen garantie. Je aanmelding wordt bevestigd met een mail van het Feestcomité. In deze mail staan: het aantal kramen, het te betalen bedrag, factuurnummer en ons IBAN nummer. De kramen dienen betaald te zijn voor 24 april. Betaal je niet op tijd, dan wordt er ook geen kraam voor je gereserveerd. 

    De toegewezen kraam bevindt zich aan de Wakkerendijk, Jhr. C. Röelllaan, De Waag of Kerkstraat. Wij laten je per mail weten welke kraam voor jou is gereserveerd. Deze mail ontvang je na 25 april, mits je betaling door ons is ontvangen. 

    Let op: na 7.30 uur mogen er geen auto’s meer op de afgesloten wegen aanwezig zijn. Uiterlijk 16.00 uur moet de kraam ontruimd zijn. Laat de boel netjes achter, want ook voor de buurtbewoners is het een feestdag.