Zwarte markt en jeugdmarkt

Jeugdmarkt
Kinderen en jongeren onder de 16 jaar kunnen meedoen aan de Jeugdmarkt. Opgeven vooraf is niet nodig, maar plaatsnemen achter de belijning is verplicht in verband met de hulpdiensten die er mogelijk door moeten. Het is verboden om etenswaar en drank te verkopen. De jeugdmarkt duurt ongeveer tot 13:00 uur.

Zwarte Markt

Zoals elk jaar zal ook dit jaar de Zwarte Markt in het dorpscentrum plaatsvinden. Op deze markt heerst altijd een gezellige sfeer en om dat zo te houden willen wij erop blijven toezien dat de markt blijft waarvoor ze bedoeld is: het verkopen van overtollige of zelfgemaakte spulletjes en het promoten van verenigingen enz. Wat we niet willen is het organiseren van een commerciële markt met fabrieksartikelen en eet-en drinkwaren.

Hierbij de regels van de Eemnesser Zwarte markt :

  • Het is niet toegestaan om etenswaar of drank te verkopen tenzij na overleg met en toestemming van het feestcomité
  • Geen verkoop van nieuwe (fabrieks)goederen. Voor Eemnesser verenigingen e.d. kan eventueel een uitzondering worden gemaakt in overleg met, en na toestemming van het feestcomité.
  • Deelnemers moeten uit Eemnes afkomstig zijn en kunnen zich aanmelden tot 18 april. Dit kan via de email: info@feestcomite-eemnes.nl.
  • De kramen kunt u betalen door het gewenste bedrag voor 22 april over te maken op ons bankrekeningnummer  NL07RABO0315956186 t.n.v. Feestcomité Eemnes, uw naam en o.v.v. kraamhuur zwarte markt.
  • Kraamverhuur, alleen per hele kraam: € 25.
  • U vindt de toegewezen kraam aan de Wakkerendijk, Jhr. Roëllaan, Waag of Kerkstraat, wij zullen u per mail laten weten welke kraam u toegewezen wordt (dit vindt plaats na 23 april en na ontvangst van de betaling).
  • Na 7:30 uur mogen er absoluut geen auto’s op de afgesloten wegen aanwezig zijn.
  • Uiterlijk 16:00 uur moet uw kraam ontruimd zijn. Ruim alstublieft de rommel goed op, want ook voor de buurtbewoners is het een feestdag.