TENT REGLEMENT FEESTWEEK BUITENGEWOON EEMNES

 • De feestweek is een feestje, gedraag je ook zo!
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. Dit geldt ook voor deelname aan de diverse activiteiten.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van en/of vernieling/schade aan u of uw eigendommen.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van de organisatie, beveiliging, het medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Op het terrein zal gefotografeerd/gefilmd worden. Bezoekers gaan bij betreding van het terrein akkoord met dit gegeven.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.- De feesten op vrijdag- en zaterdagavond zijn alleen toegankelijk voor personen van 16 jaar en ouder, tenzij anders aangegeven. De deurdienst kan om legitimatie vragen.
 • Het meebrengen van alcohol is verboden. Tassen en rugzakken worden gecontroleerd en bij overtreding volgt verwijdering.
 • Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
 • In de tent mag niet gerookt worden.
 • Verkoop, handel en gebruik van drugs zijn ten strengste verboden. Bij constatering hiervan zullen we de politie direct inschakelen.
  Lachgas vinden wij niet leuk en bij constatering van gebruik, handel etc. zal directe verwijdering plaatsvinden.
 • Voor eventuele calamiteiten is de EHBO aanwezig.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.