Reglement Ringsteken

VEILIGHEIDSREGLEMENT RINGSTEKEN
• U dient in het bezit te zijn van een geldige W.A.-verzekering
• Deelname is geheel op eigen risico
• Aanwijzingen door de organisatie dienen ten alle tijden strikt te worden opgevolgd. Dit is om een goede doorstroom en veiligheid optimaal te kunnen garanderen. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen zal uitsluitsel van deelname tot gevolg hebben.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om een aanspanning om veiligheidsredenen uit de wedstrijd te halen. • Uiteraard mag er geen alcohol worden genuttigd voor of tijdens het ringsteken.

WEDSTRIJDREGLEMENT RINGSTEKEN
• Er worden drie rondes gereden (er is geen proefronde).
• Er mag niet staande gestoken worden en de rijder en steker mogen niet wisselen.
• Laat goed zien dat de ring om de stok zit, bij twijfel wordt de poging afgekeurd.
• Bij het eventuele kampen gaat men als volgt te werk:
1e keer gewoon steken
2e keer linkerhand steken (of rechts voor diegene die altijd al links steken)
3e keer met de achterkant van de stok steken
Mocht er hierna nog geen beslissing gevallen zijn, dan neemt de jury een beslissing a.d.h.v. de snelheid waarmee men onder de ring door rijdt. In het uiterste geval zal er geloot worden of de prijs verdeeld. Een deelnemer die na een waarschuwing nog te langzaam onder de ring doorrijdt zal gediskwalificeerd worden.

Stichting Feestcomité Eemnes wenst u veel succes en steekplezier en het publiek zal zeker weer genieten van uw mooie aanspanning!!

!! Let erop dat de zweep de ring niet raakt voordat u gaat steken.