EK TOUWTREKKEN REGLEMENT

1. Aanmelding/inschrijving dient tijdig en overeenkomstig de aanwijzing van de wedstrijdleiding plaats te vinden.

2. Tijdens de wedstrijden mag er één coach per ploeg op het wedstrijdterrein. Deze coach moet herkenbaar zijn en gelijktijdig met de ploeg zijn opgegeven.

3. De start zal worden uitgesteld c.q. de wedstrijd zal worden stilgelegd tot iedereen zich achter de afzethekken/afzetlint bevindt.

4. De ingeschreven ploeg mag uit maximaal 6 (zes) ploegleden bestaan en de ploegleden behoren van hetzelfde geslacht te zijn. Uitzondering: Mix (dames en heren) is toegestaan mits deze ploeg uit 7 (zeven) personen bestaat, tw. 4 (vier) heren + 3 (drie) dames. Een mix ploeg moet deelnemen in de heren klasse

5. Na aanvang van de wedstrijd mag geen wisseling van deelnemers plaatsvinden, tenzij er duidelijk sprake is van tijdens de wedstrijd opgelopen blessures, een en ander ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

6. Tijdens de wedstrijd moeten de deelnemers in staande houding verkeren: zitten en steunen met de hand aan de grond is niet toegestaan. Na 3(drie) waarschuwingen van de wedstrijdleiding volgt automatisch diskwalificatie.

7. Tijdens de wedstrijden mag er aan het touw niet van positie worden gewisseld

8. Tijdens de wedstrijden mogen de deelnemers geen spikes of schoenen met noppen dragen. Tevens zijn stalen platen onder de hakken verboden.

9. De ankerman (laatste) man aan het touw dient het touw los om zijn lichaam te dragen, het touw om het lichaam knopen is niet toegestaan

10. Alle aanwijzingen van/door de wedstrijdleiding dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.

11. Bij het niet voldoen aan bovengenoemde regels volgt direct diskwalificatie.

12. In alle gevallen waar dit reglement niet voorzien is, zal de uitspraak van de jury en wedstrijdleiding bindend zijn

13. Deelname is op eigen risico. Stichting Feestcomité Eemnes is niet aansprakelijk voor opgelopen lichamelijke letselschade van als gevolg van deelname aan dit evenement.

Naast al deze serieuze regels ziet de organisatie toe op een gezellige competitie. Moge het beste team winnen!!